Algemene economie

Algemene economie

Kwantitatieve methoden

Statistiek 1

Statistiek 2

Wiskunde

Bedrijfskunde

Accountancy

Management en organisatie

Financiële markten 1

Ingenieurswetenschappen en technologie

Digitale informatiesystemen

Grondslagen van de engineering

Verbredende studiedomeinen

Psychologie

Sociologie

Recht en onderneming

Talen

Duits 1

Engels 1

Frans 1

Spaans 1