Algemene economie

Macro-economie

Micro-economie

Kwantitatieve methoden

Wiskunde met (bedrijfs)economische en technologische toepassingen 2

Seminarie toegepaste wiskunde

Bedrijfskunde

Financieel management

Financiële rapportering en analyse

HRM en arbeidsrecht

Ingenieurswetenschappen en technologie (HI)

Algemene chemie

Mechanica en stromingsleer

Informatietechnologie en beleidsinformatica (HIB)

Ontwerp van informatiesystemen

Systeemanalyse en databanken

Verbredende studiedomeinen

Sociologie

Bedrijfsfiscaliteit

Vennootschapsrecht

Talen

Duits 2

Engels 2

Frans 2

Spaans 2

Vrije keuze

Financiële markten 1

Financiële markten 2

Lezingenreeks ‘Kékulé’

Optimalisering voor economisten

Regional and Urban Economics

Social and Organisational Psychology

Transport Economics