Ingenieurswetenschappen en technologie

Elektromagnetisme en elektriciteit

Organische chemie en bio-wetenschappen

Thermodynamica

Informatietechnologie en beleidsinformatica

Digitale organisatie

Programmeren

Kwantitatieve methoden

Econometrie en multivariate statistiek

Bedrijfskunde

Management accounting en controle

HRM en arbeidsrecht (HIB)

Marketingbeleid (HIB)

 Verbredende studiedomeinen

Levensbeschouwing, mens en markt

Profileringstraject Bedrijfskunde

Logistiek en transport

Marketingbeleid

Optimaliseringsmodellen in bedrijfskunde

Operations Management

Bachelorproef HI: Bedrijfskunde

Profileringstraject Economisch beleid

International Economics

Markt en strategie

Publieke economie en publieke financiën

Bachelorproef HI: Economisch beleid

Profileringstraject HIB

Bachelorproef HIB

Talen

Duits 3

Engels 3

Frans 3

Spaans 3

Vrije keuze

Debating development

Europese en internationale omgeving

Geschiedenis van het economisch denken

Financiële markten 1

Financiële markten 2

Interdisciplinaire perspectieven op Migratie en Integratie

International Economics

I-Week: Challenges for Business

Lezingenreeks ‘Kékulé’

Onderhalen 1

Onderhandelen 2

Optimalisering voor economisten

Regional and Urban Economics

Sales Management

Social and Organisational Psychology

Sports Economics

Studium Generale

Topics in Development Studies

Transport Economics

Vennootschapsrecht