Algemene economie

Algemene economie

Kwantitatieve methoden

Statistiek 1

Wiskunde

Bedrijfskunde

Accountancy

Informatiesystemen

Financiële markten 1

Financiële markten 2

Management en organisatie

Verbredende studiedomeinen

Europese en internationale omgeving

Psychologie

Sociologie

Recht en onderneming

Talen

Duits 1

Engels 1

Frans 1

Spaans 1