Algemene economie

Macro-economie

Micro-economie

Kwantitatieve methoden

BOM

Statistiek 2

Bedrijfskunde

Financiële rapportering en analyse

HRM en arbeidsrecht

Logistiek en Transport

Marketingbeleid

Digital organisation

Onderzoeksmethodologie

Economische beleid

Markt en strategie

Seminarie economisch beleid

Verbredende studiedomeinen

Filosofie

Bedrijfsfiscaliteit

Vennootschapsrecht

Talen

Duits 2

Engels 2

Frans 2

Spaans 2