Kwantitatieve methoden

KBM   (BK)

Inleiding tot de econometrie   (EB)

Bedrijfskunde

Financieel management

I-Week on Sustainability

Logistiek en transport

Management accounting en controle

Operations Management 

Onderzoeksmethodologie

Economisch beleid

Geschiedenis van het economisch denken

Hedendaagse economische en politieke geschiedenis

International Economics

Publieke economie en publieke financiën

Verbredende studiedomeinen

Levensbeschouwing: religie, atheïsme en zingeving

Profileringstraject Accountancy

Advanced Management Accounting and Control

Risk Management and Internal Control

Bachelorproef Bedrijfskunde – Accounting

 Profileringstraject Beleidsinformatica

Ontwerp van informatiesystemen

Systeemanalyse en databanken

Bachelorproef Bedrijfskunde – Beleidsinformatica

Profileringstraject Europees en internationaal ondernemen

Europese handelsrelaties

Internationale handels- en expeditietechnieken

Bachelorproef Bedrijfskunde – Europees en internationaal ondernemen

Profileringstraject Financiering

International Financial management

Investment Analysis

Bachelorproef Bedrijfskunde – Financiering

Profileringstraject Marketing

Consumer Behaviour

Channel Management and E-commerce

Bachelorproef Bedrijfskunde – Marketing

Profileringstraject Strategie en organisatie

Competitive Strategy

Organisational Behaviour

Bachelorproef Bedrijfskunde – Strategie en organisatie

Profileringstraject Transport en logistiek

Bedrijfslocatie

Luchtvervoer

Bachelorproef Bedrijfskunde – Transporteconomie en logistiek

Profileringstraject Economisch beleid

Economics of Global Policy Issues

Economic Policy

Bachelorproef Economisch beleid – Curren Issues in Economic Policy

Talen

Duits 3

Engels 3

Frans 3

Spaans 3

Vrije keuze

Debating development

Geschiedenis van het economisch denken

Interdisciplinaire perspectieven op Migratie en Integratie

International Economics

Lezingenreeks ‘Kékulé’

Onderhalen 1

Onderhandelen 2

Optimalisering voor economisten

Regional and Urban Economics

Social and Organisational Psychology

Sports Economics

Studium Generale

Topics in Development Studies

Transport Economics